Nøgletal

  2015 2016  
Afkast på investeringsejendomme (%) 5,7 5,7  
Gennemsnitlig lånerente (%) 3,4 3,3  
Afkastmarginal på investeringsejendomme (%) 2,3 2,4  
Forrentning af egenkapital (%) N/A N/A  
Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) -7,1 -2,8  
Resultat pr. aktie (kr.) 3,3 3,7  
Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (kr.) 3,3 3,7  
Udbytteafkast (%) 0,0 0,0  
Kurs/indre værdi, ultimo Neg. Neg.  
Cashflow pr. aktie  (kr.) 3,1 3,9  
Soliditet (%) Neg. Neg.