Balance

Aktiver, DKK 1.000 2015 2016  
Langfristede aktiver 2.050.844 2.069.296  
Kortfristede aktiver 271.344 156.020  
Aktiver i alt 2.322.188 2.225.316  
       
       
Passiver, DKK 1.000 2015 2016  
Egenkapital ultimo -84.145 -33.062  
Langfristede gældsforpligtelser 1.450.636 1.318.716  
Kortfristede gældsforpligtelser 955.697 939.662  
Passiver i alt 2.322.188 2.225.316