Om Nordicom

  • dannebrogsgade 0048
  • Dannebrogsgade, Odense

Nordicom er et ejendomsselskab med en større ejendomsportefølje i Storkøbenhavn og udvalgte provinsbyer. Koncernens strategi fokuserer på investeringer i ejendomme med positivt likviditetsbidrag. Selskabet er stiftet i 1989, og har været børsnoteret siden 1990.
 

Vision

Det er koncernens vision at skabe størst mulig værdi for aktionærerne. Langsigtet værditilvækst skal skabes gennem profitabel drift, øget omsætningshastighed på investeringsejendommene, værdiforædling af koncernens portefølje, markedskonsolidering, fokusering og effektiv kapitaludnyttelse.
 

Strategi

Koncernens strategi fokuserer på investeringer i ejendomme med positivt likviditetsbidrag.

 • Erhverve og besidde samt optimere likviditetspositive investeringsejendomme inden for segmenterne butiksejendomme, kontorejendomme og lager- og logistikejendomme.
   
 • Geografisk koncentration af investeringerne i Storkøbenhavn samt vækstområder i provinsen, hvor koncernen kan opnå kritisk masse og har et indgående lokalkendskab.
   
 • Optimering af driften. Historisk har der været investeret i ejendomme med tomgang i forventning om, at der skulle ske en gennemgribende udvikling af de pågældende ejendomme. Disse ejendomme, der hidtil har haft en negativ likviditet, skal enten ved investering bringes i positiv drift eller afhændes. Derudover har Nordicom investeret i grundstykker med udvikling for øje. Grundstykkerne skal planmæssigt modnes og afhændes eller byttes til ejendomme, der bidrager med positiv likviditet.