Slangerupgade 48 B, ejl. 2

3400 Hillerød

Føtex og Elgiganten som nabo

Ejendommen er velbeliggende i den vestlige del af Hillerød ud til Herredsvejen og med god synlighed fra Roskildevej. Ejendommen består af tre lejemål, hvoraf de to er udlejet til henholdsvis Elgiganten og Kvik Køkkener. På modsatte side af vejen ligger en stor og velbesøgt Føtex.

Lejemålet består af 752 m² i ét plan med stort salgslokale, kontor, og køkken. Lejemålet fremstår lyst og åbent med god loftshøjde og port til vareindlevering.

Lokalplan

Lokalplanområdet kan anvendes til centerformål, erhvervsformål

(Privat og offentlig service, kontor- og servicevirksomhed, liberale erhverv og butikker (udvalgsvarer)), kulturelle og sociale formål, boligformål (etageboliger) samt til offentlige formål (vej-, sti og

parkeringsarealer og tekniske anlæg).

Der må dog ikke iht. ejerforeningens vedtægter drives detailsalg med salg af hvidevarer, husholdningsapparater og senge.

I området

Elgiganten, Kvik Køkkener, Føtex